NAŠE SLUŽBY

DOTACE

Najdeme pro Vás nejvhodnější způsob financování Vašeho projektu. Bude - li se jednat o dotaci z fondů EU nebo grantů na regionální úrovni. Odlehčíme Vám od administrativní zátěže spojené s vypracováním žádosti, analýzy projektu či s vedením výběrového řízení. Každou žádost řešíme individuálně, je pro nás důležitá Vaše spokojenost, tudíž uděláme maximum pro úspěšně realizované projekty.

PORADENSTVÍ

Poskytneme Vám seriózní, pravdivé a potřebné informace ohledně dotačních titulů. Zpracováním žádosti naše služby nekončí, naše služby jsou Vám k dispozici v kterékoliv fázi probíhajícího projektu. Jsme Vám k dispozici po celou dobu udržitelnosti projektu.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Pomůžeme Vám při zadávání veřejných zakázek. V souladu se zákonem zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Absolvujeme odborná školení, díky kterým jsme schopni provést Vás tímto složitým procesem. 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategický dokument je klíčovým nástrojem sjednocení určitých vizí, priorit a cílů zainteresovaných orgánů. Existence strategického dokumentu zvyšuje šanci na poskytnutí dotace, jelikož jsou v něm obsaženy priority a záměry obce či města.

Nechte nás takový dokument zpracovat a sami poznáte jeho přínosy.